Financování


SPLÁTKOVÝ  KALENDÁŘ

MALEŠICKÁ STRÁŇ  IV.  Etapa

  Obchodní podmínky:
1. Kontakt se zájemcem , předběžná ústní  rezervace: co nejdříve
    rezervační poplatek 109.000,-Kč (včetně DPH)
    rezervační poplatek -delegovatelný, nevratný

2. Rezervační smlouva – dle dohody po zaplacení rezervačního poplatku

3. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky a byt se společnými prostory
uzavřena do 30. dnů  od výzvy (  při nabytí právní moci stavebního povolení.)

Platební podmínky při platbě v hotovosti a při platbě hypotékou:
         0/ záloha – rezervační  ve výši 100.000,-Kč při rezervaci bytu + 9% DPH při rezervaci bytu
         1/ záloha – ve výši 20 % z celkové kupní ceny,do jejího plnění se započítává zaplacená rezervační záloha, nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
         2/ záloha-  ve výši 15% z celkové kupní ceny nejpozději do 10 dnů po výzvě zaslané budoucímu kupujícímu s oznámením o dokončení 1. NP
         3/ záloha – ve výši 10% z celkové kupní ceny nejpozději do 10 dnů po výzvě zaslané budoucímu kupujícímu spolu s kopií návrhu na vklad prohlášení vlastníka o vymezení jednotek (pokud je hypotéka – jde splátka z hypotéky)
        4/ záloha – ve výši 25% z celkové kupní ceny nejpozději do 10 dnů po výzvě zaslané budoucímu kupujícímu s oznámením o dokončení:
- Provedení hrubých rozvodů ÚT
- Provedení hrubých rozvodů elektro
- Provedení hrubých rozvodů ZTI
- Osazení oken
   (pokud je hypotéka – jde splátka z hypotéky)
 
          5/ doplatek -  ve výši cca 30% (včetně nadstandardů) po podpisu kupní smlouvy, podaném návrhu na vklad kupní smlouvy na KÚ a předloženého platného pravomocného kolaudačního rozhodnutí (pokud je hypotéka – jde splátka z hypotéky) 
Poznámka: k zálohám je nutno  připočíst DPH dle platných daňových předpisů.

 

Slevy !!!!


Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí placeno 50% sleva 1% z cel. ceny
Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí placeno 70% sleva 2% z cel. ceny
Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí placeno 90% sleva 3% z cel. ceny

 

Společnost Partner 3000 s.r.o. pro Vás ve spolupráci s developerskou společností M. S. Stavební s.r.o., připravila kompletní řešení financování nově budovaných bytů ve 4. etapě projektu „Malešická stráň“.


Na projektu spolupracujeme s předními bankami na Českém trhu, které pro tento projekt připravily zvýhodněné podmínky pro zájemce o hypoteční úvěry. V současné době je možné úvěr realizovat od následujících bank:

Hypoteční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Česká Spořitelna, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

    Díky nabídce uvedených bank jsme schopni klientům zajistit až 100%ní financování kupní ceny bytu. Hypotéky jsou vždy nastaveny v souladu se splátkovým kalendářem, který je předložen developerem.

Jaké služby klientům nabízíme:

  • Vypracování aktuální nabídky od jednotlivých bank
  • Pomoc s výběrem nejvhodnější varianty financování
  • Zajištění případného dofinancování ze stavebního spoření
  • Vypracování znaleckého posudku pro banku
  • Vyřízení potřebných formalit vedoucích k uzavření úvěrové smlouvy
  • Pomoc s čerpáním prostředků z hypotéky po celou dobu trvání výstavby
  • Zastoupení v komunikaci s bankou a s developerem


Cena služeb:
Klientům společnosti M.S. Stavební s.r.o. poskytujeme uvedené služby zdarma.

Poznámka:
Klientům, kteří nevyužijí možnosti zajištění úvěru od společnosti Partner 3000 s.r.o., bude navýšena kupní cena bytu a dané prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s koordinací financování. U předchozích etap docházelo k tomu, že klienti, kteří si zajišťovali hypoteční úvěry osobně, měli často špatně nastavené podmínky čerpání a docházelo tak k prodlevám s úhradou záloh. Dle smlouvy pak hrozilo klientům vymáhání sankcí ze strany developera a jediným řešením byla investice času a dalších finančních prostředků na opravu úvěrových smluv, nových odhadů atd. Byly bohužel i případy, kdy musel být celý úvěr znovu připraven a náklady pro klienty se tak zvýšily o desetitisíce korun.

Termín schůzky týkající se financování koupě bytu si můžete sjednat buď telefonicky nebo emailem:

Ing. Pavel Tomek, mobil: 775 23 43 83    

tomek@partner3000.cz        

Adresa společnosti:
Partner 3000 s.r.o.
Blanická 3
120 00 Praha 2
Tel.: 222 512 045
Fax: 222 513 886
info@partner3000.cz


Etapy výstavby

Kontaktní informace

Projekt převeden na jiného developera.
M.S. stavební s.r.o.
Akademická 663
108 00 Praha 10
Telefon: +420 271 721 427
Mobil: +420 721 932 933
e-mail: prodej@ms-stavebni.cz